Radenska Classic

Naravna mineralna voda z dodanim lastnim ogljikovim dioksidom.

V velikih globinah, daleč od virov onesnaževanja in v posebnih geoloških pogojih skozi leta, desetletja in stoletja neprekinjeno nastaja čisto poseben dar narave – Radenska Classic Kraljevi vrelec, ki jo odlikujejo bogata vsebnost in odlična kombinacija raztopljenih mineralnih snovi ter naravni mehurčki ogljikovega dioksida.

Plastenka 1,5 L in 0,5 L
Plastenka 1,5 L in 0,5 L
Steklenica 1 L in 0,25 L
Steklenica 1 L in 0,25 L
Steklenica 0,5 L
Steklenica 0,5 L
Plastenka 0,5 L
Plastenka 0,5 L
Steklenica 0,75 L
Steklenica 0,75 L
Plastenka 0,75 L
Plastenka 0,75 L

Z uživanjem Radenske Classic – zaradi njene sestave – oskrbimo telo s pravo mero mineralnih snovi, še posebej zaradi višje vsebnosti kalcija in magnezija, ki sta v optimalnem razmerju 2:1. Z 1 L Radenska Classic tako pokrijemo 20 % dnevnih potreb po kalciju oziroma 25 % potrebe po magneziju.

Redno pitje naravne mineralne vode Radenska Classic Kraljevi vrelec tudi na podlagi raziskovalnih rezultatov priporočajo strokovnjaki s področja zdravja in prehrane.


Sestava
Priznanje za označbo naravna mineralna voda je Radenski Light z odločbo podelil Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Po pridobitvi priznanja, zunanje inštitucije izvajajo redni nadzor nad kvaliteto naravne mineralne vode in polnilnice.

Naravna mineralna voda Radenska Classic vsebuje:

  • kationi v mg/L: natrij 440, kalcij 200, magnezij 92, kalij 80,
  • anioni v mg/L: hidrogenkarbonat 2000, sulfat 80, klorid 44, fluorid 0,50,
  • CO2 minimalno 3500 mg/L.

Nitrat v naravni mineralni vodi Radenska Classic, ni prisoten; koncentracija je pod mejo kvantifikacije analitske metode.
Vodonosniki naravne mineralne vode Radenska Classic, so pred zunanjimi vplivi zavarovani z debelimi, nepropustnimi plastmi gline in tako je ohranjena prvobitna čistost vode.

Prodajni program

Embalaža Količina Nosilka / Paket EURO paleta
Steklenica 1 L 6 steklenic 64 nosilk = 384 steklenic
Steklenica 0,75 L 6 steklenic 125 paketov = 750 steklenic
Steklenica 0,5 L 15 steklenic 40 nosilk = 600 steklenic
Steklenička 0,25 L 12 stekleničk 144 paketov = 1728 stekleničk
Plastenka 1,5 L 6 plastenk 76 paketov = 456 plastenk
Plastenka 0,75 L 6 plastenk 145 paketov = 870 plastenk
Plastenka 0,5 L 12 plastenk 114 paketov = 1368 plastenk

Polnimo jo v nepovratno plastično embalažo in steklenice.