Za Radensko sami radi rečemo, da je stvar srca. Morda bi morali reči: srčnosti. Srčnosti, ki ni dala miru vizionarskemu doktorju Karlu Hennu, dokler ni leta 1869 zajel vode znamenite "bublje". Srčnosti, ki je njegove naslednike vodila pri nadaljnjem izkoriščanju in uveljavljanju radenske slatine. In srčnosti vseh zaposlenih v več kot 140-letni zgodovini, brez katerih Radenska ne bi mogla doseči svetovnega ugleda, kakor ga uživa danes.

Danes je Radenska svetovno poznano podjetje z visoko odzivnostjo na spremembe in trende. Neoporečna bogastva narave spreminja v tržno zanimive proizvode vrhunske kakovosti. Kakovost pa ne nastaja naključno, je rezultat skupnega delovanja vseh, katerih cilj je zadovoljevanje rastočih zahtev tržišča z racionalnimi sredstvi.

Naša dejavnost – črpanje, polnjenje in trženje naravnih mineralnih in izvirskih vod ter proizvodnja brezalkoholnih pijač – je močno odvisna od skrbnega ravnanja z okoljem. In kdo, če ne mi, ki živimo od neokrnjenih naravnih virov, se bo bolje zavedal njihove vrednosti? Ker vemo, kakšen zaklad so naši vrelci, jih ohranjamo in ščitimo s skrbjo tankovestnega varuha in skrbnika.