Družbena odgovornost

Radenska je s svojo poslovno filozofijo že od svojih začetkov in vse do danes močno vpeta v domače in tudi širše okolje. Zavedamo se, da podpora okolja, v katerem delujemo, pomembno vpliva na naše poslovanje in razvoj.

Naša prizadevanja na področju družbene odgovornosti uresničujemo s podporo različnih dejavnosti na področju humanitarnosti, kulture, športa, zdravstva ter šolstva. Ker sta obstoj in razvoj Radenske močno odvisna od neokrnjenosti narave, veliko pozornost namenjamo okoljevarstvenemu delovanju.

Humanitarnost

Kultura

Šport in rekreacija

Radenska je s svojo dejavnostjo in proizvodi tesno povezana s športom, zdravim in aktivnim načinom življenja. Podpiramo vrhunske športne ekipe in posameznike, reprezentance, društva ter športne prireditve različnih panog.

 

Zdravstvo in šolstvo

Varovanje okolja

Zaradi lažjega obvladovanja okoljske problematike imamo v družbi poleg standarda ISO 9001:2008 uveden in certificiran sistem ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2004.

Strategija našega razvoja je proizvodnja visoko kakovostnih proizvodov z uporabo sodobnih tehnologij, ki imajo čim manjše negativne vplive na okolje. To poskušamo doseči že pri izboru nove tehnologije, kjer upoštevamo vse okoljevarstvene vidike.

Z namenom varovanja okolja si med drugim prizadevamo za ločeno zbiranje odpadkov, zmanjševanje količine odpadkov, varno ravnanje z nevarnimi snovmi, uvedbo ljudem in okolju prijazne tehnologije, varovanje vrelčnega področja ...

V zadnjem desetletju smo naredili vidne korake na področju zmanjševanja porabe PET materiala ter porabe vode na enoto proizvoda in zmanjševanju porabe termoskrčne folije. Med drugim je bila izgrajena nevtralizacijska naprava z namenom skupnega zbiranja in nevtralizacije vseh tehnoloških odpadnih vod.