Sistem vodenja

SKRB ZA KAKOVOST IN VARNOST PROIZVODOV

Trajnostni razvoj Radenske je usmeritev v skrb za kakovost in varnost naših proizvodov in storitev. Stalno vlagamo v kakovostne izboljšave obstoječih in razvoj novih proizvodov.
Kakovost in varnost naših proizvodov in storitev ter zadovoljstvo odjemalcev je bila in ostaja naša najpomembnejša vrednota. Zagotavljamo skladnost proizvodov z zahtevami zakonodaje, trgov, kupcev in potrošnikov. Zaupanje kupcev in potrošnikov, ki dnevno posegajo po naših proizvodih potrjuje pojem kakovosti.

Učinkovit sistem vodenja kakovosti gradimo na načelih politike kakovosti in zahtev standarda ISO 9001.

Učinkovit sistem vodenja varnih proizvodov gradimo na načelih politike vodenja varnosti proizvodov in zahtev sistema HACCP ter IFS Food.

Radenska je imetnik certifikata za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in certifikata za sistem varnosti živil IFS Food ter certifikat v skladu z zahtevami AIB International standard, za proizvodnjo pijač.

SKRB ZA OKOLJE IN UČINKOVITO RABO ENERGIJE

V Radenski se zavedamo odgovornosti pri uresničevanju globalnih razvojnih pobud, ki spoštujejo načela sonaravnega in usklajenega razvoja, ki je splošni princip novega konkurenčnega in dinamičnega ter na znanju temelječega gospodarstva. Smo podjetje, ki  poleg finančne zanesljivosti, deluje v skladu z družbenimi pričakovanji in nenehno zmanjšuje negativne vplive na okolje skozi celoten življenjski cikel naših proizvodov. Razvijamo visoko okoljsko kulturo podjetja in okoljsko ter energetsko učinkovito poslovanje, ki bo tudi prihodnjim generacijam zagotavljalo vsaj tako dobro kakovost življenja, kot jo imamo danes.

Učinkovit sistem ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo gradimo na načelih okoljske in energetske politike in zahtev standarda ISO 14001 ter ISO 50001.

O dosedanjih dosežkih in prihodnjih načrtih okoljskega delovanja govori okoljsko poročilo.

SKRB ZA VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH

V Radenski se zavedamo, da so zaposleni zelo pomemben del vsake organizacije in je zato  pomembno kako se zaposleni počutijo med delom tako fizično kot psihično.

Učinkovit sistem vodenja varnosti in zdravja zaposlenih gradimo na načelih politike varnosti in zdravja pri delu in zahtevah standarda BS OHSAS 18001.

 

Pripravil: mag. Zoran Svetec