Družba RADENSKA d.o.o. na svojo pobudo skrbi za zaščito in varovanje osebnih podatkov, spoštuje zasebnost oseb in vse pridobljene osebne podatke obdeluje z ustrezno preudarnostjo in spoštovanjem. Kljub navedenemu je s 25. 5. 2018 stopila v veljavo tudi Uredba EU 2016/679 (GDPR), ki opredeljuje način obdelovanja osebnih podatkov in določa pravila za njihovo obdelovanje.

Da bi uskladili svoje postopke z novo Uredbo, smo vas dolžni obveščati o vaših pravicah v okviru varovanja vaših osebnih podatkov ter o namenu njihove obdelave.

Kakšne pravice imate po določbah Uredbe (EU)?

Seznanjen sem, da:

  • lahko zahtevam dostop do svojih osebnih podatkov,
  • lahko zahtevam popravek osebnih podatkov,
  • lahko zahtevam izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe),
  • lahko zahtevam omejitev obdelave osebnih podatkov,
  • lahko zahtevam prenos osebnih podatkov,
  • lahko ugovarjam obdelavi osebnih podatkov,
  • lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši predpise o varstvu podatkov.

Več o vsebini samih pravic si poglejte na:
www.radenska.si/politika-varstva-osebnih-podatkov

Do vaših osebnih podatkov lahko dostopa le omejeno število zaposlenih. Njihov dostop je predmet tako tehničnih kot upravnih ukrepov. Vaši osebni podatki niso in ne bodo posredovani tretji stranki (razen v upravičenih, z zakonom določenih vzrokih) in so v naših sistemih in postopkih zaščiteni, kar pomeni, da obstajajo tudi drugi tehnični in upravni ukrepi za njihovo zaščito.

S kakšnim namenom obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve in da bi lahko odgovorili na vašo prošnjo za donacijo Radenskinih izdelkov. Od vas potrebujemo identifikacijske podatke in podatke za stik, kot so: ime in priimek, naslov e-pošte in telefonsko številko.

Osebne identifikacijske podatke in podatke za stik zbiramo in shranjujemo kot osnovne podatke samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 12 mesecev. Po tem času jih bomo trajno izbrisali.

Zavezujemo se, da bomo zbrane osebne podatke obdelovali zgolj za zgoraj opredeljen namen. Če se bo pojavila potreba po drugovrstni obdelavi ali posredovanju podatkov tretjim osebam, bomo pred tem z vami stopili v stik in vas prosili za vašo privolitev (razen če nam to narekujejo pravni predpisi).

Kot podpisnike te privolitve vas obveščamo, da lahko podano privolitev kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov: Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci s pripisom: »GDPR« ali e-naslov: [email protected].

Vaše osebne podatke obdeluje izključno Radenska in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Ob koncu vam zagotavljamo, da bodo vaši osebni podatki pri nas na varnem ter da z njimi ravnamo tako, kot bi želeli, da bi tudi drugi ravnali z našimi osebnimi podatki.

Za morebitna vprašanja glede GDPR se obrnite na:

E-naslov: [email protected]

RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
9252 Radenci, Slovenija

Več o politiki varstva osebnih podatkov v Radenski si preberite na:
www.radenska.si/politika-varstva-osebnih-podatkov