IZZIVI: Občina Radenci je občina bogata z naravnimi vodnimi viri in ima bogato turistično zgodovino v povezavi z mineralno vodo. Občina Radenci sodi med vodilne turistične destinacije v Sloveniji kakor tudi na območju LAS Prlekija. Pomanjkljivost občine Radenci se kaže pri usposabljanju obstoječih lokalnih ponudnikov, potrošnikov in novih ponudnikov. Izziv je pridobivanje novih, starih ponudnikov na območju LAS Prlekija v skupno povezovanje tudi s pomočjo velikih podjetij, kot Radenska d.o.o je. V projektu LOKALNO JE OBETAVNO bomo sledili naslednjim ciljem in aktivnostim.

GLAVNI CILJI; povezovanje ponudnikov, vzpostavljena mreža ponudnikov, možnost širjenja lokalne hrane potrošnikom, ureditev neurejenega zemljišča ob mineralnem vrelcu v pilotni učni poligon (vzpostavitev učnega čebelnjaka, vzpostavitev medenega vrta), krepitev blagovne znamke Lokalno je obetavno v lokalno turistični ponudbo, varovanje vodnih virov s pilotnim projektom – učni poligon, ozaveščanje prebivalcev o pomenu varovanja vodnih virov na območju LAS Prlekija.

GLAVNE AKTIVNOSTI; ureditev neurejenega prostora v izobraževalne namene, cca 50 m2, izobraževanje obstoječih in novih ponudnikov, priprava vsebin za kakovostno izobraževanje in preživljanje prostega časa in dvig ozaveščenosti o pomenu lokalne hrane.

PRIČAKOVANI UČINKI; ureditev prostora okrog izvira mineralne vode (50 m2) z vzpostavljenim čebelnjakom, učno tablo in medenim vrtom, 1x mesečno organizacija stojnic lokalnih dobrot (maj – oktober), 5x Radenci, 1x Apače, 1x Sveti Jurij ob Ščavnici, vzpostavljena izobraževalna spletna stran in izobraževanje ponudnikov 7 krat, 5x Radenci, 1x Apače, 1x Sveti Jurij ob Ščavnici.

CILJNE SKUPINE OZ. KONČNI UPORABNIKI: podjetniki, mladi, ženske, ostareli, mlade družine, otroci in predšolski otroci, vzgojitelji.

Kazalniki SLR in Kazalniki operacije:

  • usposobljeni lokalni turistični vodiči
  • 1 nov lokalno turistični proizvod
  • 1x ureditev zapuščenega prostora v učni poligon (čebelnjak, medeni vrt)
  • vzpostavljena izobraževalna spletna stran
  • izvedena izobraževanja 7 kom – prenos znanja na lokalne ponudnike
  • predstavitev projekta širši javnosti in širjenje novih inovativnih dobrih praks.
  • varovanje vodnih virov
  • 3 deležniki na lokalni ravni vključeni v izvajanje

VLOGE PARTNERJEV:

Radenska d.o.o, vodilni partner, vodenje projekta, postavitev učnega čebelnjaka, vzpostavitev izobraževalne spletne strani, skrb za informiranje javnosti, povezovanje sodelujočih partnerjev, nakup promocijskega materiala.

Občina Radenci, partner št. 1, izvajanje aktivnosti, izvedba javnih naročil,  pomoč pri vodenju projekta, informiranje javnosti, nakup stojnic, organizacija stojnic (na območju LAS Prlekija), organizacija izobraževanj (na območju LAS Prlekija), postavitev informativne table 1x, ureditev medenega vrta, nakup fotoboxa in stroški izobraževanja 3 lokalnih turističnih vodičev.

Čebelarska družina Radenci, partner št. 2, nakup materiala za čebelnjak, skrb za čebelje družine 4 kom, skrb za pridelek, širjenje primera dobre prakse in promocija med zasebnim sektorjem.

TRAJNOST, INOVATIVNOST IN NOVO DELOVNO MESTO; z investicijo zagotavljamo trajnostne primere, kako varovati naravne vodne in na kak način varovati okolje s primernimi prijemi. Inovativnost projekta je ustanovitev GIZa, ki se bo primarno ukvarjal z varovanjem narave je nov pristop, ki bo v vlogi “dežnika”, pod katerim so vključeni vsi najaktivnejši lokalni in regionalni odločevalci. Z vključevanjem podjetja Radenske na območje LAS Prlekija dobivajo lokalni ponudniki neposreden kontakt k vzpostavitvi skupnih produktov, ki bodo povečali tržno vrednost navedenega območja. Mreža partnerjev bo veliko bolj močna v povezi z ostalimi povezanimi partnerstvi.  Operacija ponuja možnost zaposlovanja, saj bo z razširitvijo projekta potrebna delovna sila, ki bo opravljala z nadaljnjimi koraki v projektu.

Podatki o financiranju:

Skupna vrednost operacije – 56.487,70 EUR
Upravičeni stroški operacije – 47.823,75 EUR
Neupravičeni stroški – 8.663,95 EUR
Zaprošena sredstva CLLD (80 % upravičenih stroškov operacije) – 38.259,00 EUR
Lastna sredstva – 18.228,70 EUR