Sončni dnevi v Radenski postajajo še svetlejši. Z realizacijo projekta postavitve sončne elektrarne na streho proizvodnega obrata smo korak bližje k zeleni prihodnosti.

Radenska s sončno elektrarno korak bližje k zmanjšanju emisij CO2

Vodilo projekta, ki ga podpira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, je povečati proizvodnjo električne energije, doseči delno samooskrbo ter zmanjšati emisije CO2. S Sončno elektrarno Radenska bomo skupaj letno proizvedli več kot 730.000 kilovatnih ur čiste električne energije, hkrati pa zmanjšali emisije CO2 za več kot 350 ton. 

Za operaciji Sončna elektrarna Radenska – objekt 1 (moč 534,98 kWp) in Sončna elektrarna Radenska – objekt 5 (moč 188,6 kWp), smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, pridobili nepovratna sredstva v višini 98.913,45 € za SE Radenska – objekt 1 in 34.630,86 € za SE Radenska – objekt 5.

Namen projektov je:

 1. povečati proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije,
 2. zagotoviti delno samooskrbo z električno energijo v poslovno-proizvodnem objektu,
 3. in zmanjšati emisije toplogrednih plinov CO2.

Sončna elektrarna Radenska – objekt 1 bo predvidoma proizvedla 545.679,60 kWh/leto električne energije. Proizvodnja električne energije z izrabo sončne energije bo doprinesla k zmanjšanju emisij CO2 za okoli 267,38 t/leto.

Sončna elektrarna Radenska – objekt 5 bo predvidoma proizvedla 188.600 kWh/leto električne energije. Proizvodnja električne energije z izrabo sončne energije bo doprinesla k zmanjšanju emisij CO2 za okoli 92,41 t/leto.

Operaciji Sončna elektrarna Radenska – objekt 1 in Sončna elektrarna Radenska – objekt 5, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. JR SE OVE 2021 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov" in specifičnega cilja "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije".

Več informacij o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si

Kratek opis operacije:

Naziv operacije: Sončna elektrarna Radenska – objekt 1
Cilj: Povečanje proizvodnje električne energije z izrabo sončne energije, samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov CO2

 • Moč sončne elektrarne: 534,98 kWp
 • Predvidevan proizvodnja: 545.679,60 kWh
 • Predvideno zmanjšanje emisij CO2 na leto: 267,38 t/leto
 • Višina nepovratnih sredstev: 98.913,45 €

Naziv operacije: Sončna elektrarna Radenska – objekt 5
Cilj: Povečanje proizvodnje električne energije z izrabo sončne energije, samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov CO2

 • Moč sončne elektrarne: 188,6 kWp
 • Predvidevan proizvodnja: 188.600 kWh
 • Predvideno zmanjšanje emisij CO2 na leto: 92,41 t/leto
 • Višina nepovratnih sredstev: 34.630,86 €