Spoštovani!

S posredovanjem vloge za zaposlitev v Radensko d.o.o. ste se odločili, da nam boste posredovali svoje osebne podatke, zato vam želimo pojasniti, kako jih v Radenski zbiramo, uporabljamo, kako dolgo jih hranimo in komu jih razkrivamo, ter vas seznaniti z ostalimi informacijami, povezanimi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki od 25. 5. 2018 velja na območju Evropske unije.

Katere osebne podatke obdelujemo?

Ob prijavi za zaposlitev v Radensko d.o.o. nam pošljete svoje ime, priimek, e-naslov, naslov bivališča, telefonsko številko, datum rojstva, formalno izobrazbo in dosedanje delovne izkušnje, podatke o znanju jezikov in poznavanju računalniških orodij, reference, dodatna izobraževanja in strokovna usposabljanja ali morebitne druge osebne podatke, ki jih navedete v življenjepisu ali v osebnem razgovoru in njihovih zapiskih, ter ostale osebne podatke, ki jih želite deliti z nami.

V okviru postopka kadrovanja zbiramo izključno podatke, ki nam jih zagotovite vi sami ali jih pridobimo od drugih oseb na podlagi vaše izrecne privolitve. Vaše osebne podatke lahko zbiramo na različne načine, na primer:

  • ko se na nas obrnete po telefonu, e-pošti, pisno na naš naslov ali se na sedežu družbe oglasite osebno;
  • ko se pri nas prijavite na obvestila o zaposlovanju ali prostih delovnih mestih;
  • ko se prijavite na prosto delovno mesto v Radenski d.o.o.;
  • ko vaše osebne podatke prejmemo od tretje osebe, na primer agencij za zaposlovanje, na podlagi vaše izrecne privolitve.
     

Kaj je pravna podlaga za obdelovanje podatkov in kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše osebne podatke v Radenski obdelujemo na podlagi vaše privolitve. Hranimo jih do vašega preklica, največ pa eno leto od dneva vaše prijave na prosto delovno mesto ali prejema osebnih podatkov.

Privolitev lahko kadar koli prekličete tako, da preklic sporočite na e-naslov [email protected].

Kakšen je namen obdelave vaših osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke obdelujemo, da bi vas lahko vključili v postopek kadrovanja, vam poslali ponudbo za določeno delovno mesto in za sklenitev pogodbe, če boste v postopku kadrovanja izbrani.

Kdo hrani vaše osebne podatke?

Osebne podatke, ki ste jih posredovali, hrani Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.o.o. s sedežem v Boračevi 37, 9252 Radenci, Slovenija.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in jih sme uporabljati?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo tisti zaposleni v Radenski, ki sodelujejo v postopku zaposlovanja in kadrovanja (npr. zaposleni v kadrovski službi, vodje organizacijskih enot, v katerih bo delo potekalo in njihovi nadrejeni, zaposleni na področju IT, ki imajo dostop do elektronskega naslova, da lahko opravljajo svoje delo), in pogodbeni obdelovalci (agencije za zaposlovanje), kadar z nami sodelujejo v kadrovskem postopku. Vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili nobeni drugi družbi.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora zoper obdelavo in prenosljivosti podatkov?

Če želite do svojih osebnih podatkov dostopati ali zahtevati njihov popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave, ali če želite zahtevati prenos svojih podatkov, to storite tako, da zahtevo z opisom pošljete na e-naslov [email protected].

Če želite podati ugovor zoper obdelavo ali imate dodatna vprašanja glede svojih osebnih podatkov, vas prosimo, da jih pošljete na e-naslov [email protected].

Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke?

Upravljalec vaših osebnih podatkov je Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.o.o. s sedežem v Boračevi 37, 9252 Radenci, ki zagotavlja varnost vaših osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nezakonito obdelavo in izgubo podatkov, ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

Ne strinjam se s Pogoji zasebnosti kadrovanja Radenske

Če se s Pogoji zasebnosti kadrovanja Radenske ne strinjate, žal ne morete sodelovati v postopkih kadrovanja Radenske d.o.o.

Radenska d.o.o.